Realizacja: Klaster Innowacji Społecznych, 2018 r. 

Mobilna Kawiarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest przedsiębiorstwem społecznym, powołanym do życia przez Fundację Instytut Rozwoju Rynku Pracy z siedzibą w Zawierciu, w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Mobilna Kawiarnia Sp. z o.o.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5/1

42-400 Zawiercie

NIP 649-231-03-69

KRS 0000699319 (Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS)

REGON 368514952

Kapitał zakładowy w wysokości 10.000 zł wpłacony w całości.